Welkom bij PI1UTR de officiële web-site

Via deze website word u op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen van PI1UTR
De plaats van opstelling is de Gerbrandytoren beter bekend als Lopik Toren.
Centraal gelegen in het midden van Nederland en op grote hoogte.

Frequentie op 70 cm is
438.075 Mhz met een shift van -7.6 Mhz (ingang 430.475 Mhz )
GMSK NODE PI1UTR

  D-Star DPLUS registratie weer mogelijk op PI1UTR !LET OP !!!!

Sinds kort moet je je ook nog registreren voor het DCS netwerk met een DTMF-id.
Dit kan je hier doen:
http://register.ham-digital.net
Kies “Register services for an individual callsign”, vul je roepletters in en klik op OK.
Je krijgt dan een overzicht te zien met registraties die je al hebt.
Kies “Request a DTMF-ID to use the CCS service” en klik op OK
Vul al je gegevens in, klik op OK, nogmaals je email-adres, OK, kopie van je licentie en OK.
Het is eindelijk gelukt, de DPLUS registratie op PI1UTR werkt weer.
Helaas is de hele setup nu nog in het Engels terwijl we vroeger een Nederlandse vertaling hadden gemaakt.
Echter accepteren onze Amerikaanse vrienden deze aangepaste pagina niet... ik ga daar nog achteraan.
Ook een belangrijk gegeven is dat eerdere registraties wellicht verloren zijn gegaan !
We kunnen daar helaas nu niets meer aan veranderen.
De controle of roepletters al geregistreerd zijn is hier te vinden:
http://dstar.prgm.org/cgi-bin/dstar-regcheck
De pagina voor de registratie staat boven aan de pagina


Koppeling tussen D-Star en DMR

Koppeling tussen D-Star en DMR

Reflectoren van beide systemen kunnen onderling met elkaar communiceren, waardoor een verbinding vanaf het D-star netwerk naar het DMR-netwerk, en andersom, mogelijk is.
Met reflector DCS007V dan is een verbinding tussen beide netwerken mogelijk. (
Hoe een Koppeling tussen het D-Star en met het DMR-netwerk maken.
Met de DTMF code 0 kunt u controleren aan welke reflector de repeater gekoppeld is .
Met de DTMF code # kunt u de repeater loskoppelen.
Kies daarna de DTMF code D722REPEATER NIEUWS

Donderdag, 26 februari 2015

In zendamateurkringen is algemeen bekend dat de Gerbrandytoren te IJsselstein onderkomen biedt aan een aanzienlijke reeks systemen die in gebruik zijn voor de amateurdienst. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van de zogenoemde reportagecabine die zich bevindt op een hoogte van 220m en daarmee een unieke opstelplaats is voor spraakmakende experimenten.

Enkele maanden geleden is door Alticom, eigenaar van de Gerbrandytoren, een vooraankondiging gedaan dat lokale overheden en de veiligheidsregio Utrecht met Alticom in gesprek zijn teneinde nieuwe veiligheidsaspecten onder te brengen in een convenant die de veiligheid in en om de toren verder moet waarborgen. Eén en ander heeft een indirecte relatie met de incidenten die op 15 juli 2011 plaatsvonden in zowel Smilde als ook in IJsselstein.

In een gesprek met Paul Adriaanse (PE1RJV) en Mischa van Santen (PA1OKZ) heeft Alticom vandaag kenbaar gemaakt dat de besluitvorming hieromtrent niet zonder gevolgen kan zijn voor de radiozendamateur activiteiten in de reportagecabine. Met de komst van dit nieuwe convenant wordt de algehele buismast, inclusief cabine, aangemerkt als “bijzondere gesloten ruimte” en gelden verscherpte eisen voor veiligheid. Dit impliceert dat het niet langer toegestaan is om actieve apparatuur (simpel gezegd ‘alles met een steker’) in de buismast of cabine te gebruiken. Dit betekent dat de amateursystemen in de reportagecabine van de Gerbrandytoren na 18 jaar actieve dienst moeten worden verwijderd.

Alhoewel deze beslissing een diepe indruk heeft achtergelaten bij de beheergroep van de amateursystemen betekent dit niet dat hiermee aan alle prachtige experimenten een einde gekomen is. Binnen duidelijke kaders is Alticom bereid om opnieuw een opstelplaats te faciliteren in de betonnen toren waarbij nog steeds mogelijkheden bestaan om antennes te gebruiken aan de buismast en de cabine. We kunnen hierdoor in ieder geval vooruitkijken en tenminste een deel van de apparatuur opnieuw gaan gebruiken.

De verwachting bestaat dat de huidige apparatuur in de reportagecabine reeds binnen enkele maanden moet worden uitgeschakeld. De verschillende werkgroepen zitten de komende dagen daarom in spoedzitting samen om de (on)mogelijkheden te bespreken en een plan uit te werken. Bij goedkeuring door Alticom kan voorts in de maanden erna stapsgewijs worden gewerkt aan de realisatie danwel her ingebruikname van verschillende systemen.
Het zal duidelijk zijn dat de ontmanteling van de vier 19 Inch racks in de reportagecabine een zeer omvangrijke klus is en de eventuele nieuwbouw des te meer, om maar te zwijgen over bekabeling door de buismast. Eén en ander zal daarom zonder meer gepaard gaan met het tijdelijk QRT gaan van verschillende diensten.

De volgende systemen zijn door de maatregelen getroffen:
• De multimedia ATV repeater PI6ATV, zowel het algehele analoge als digitale systeem
• Bovenregionale 2m repeater PI3UTR
• D-star repeater PI1UTR
• DMR repeater PI1UTR
• De RX co-locatie voor 70cm repeater PI2NOS
• De RX co-locatie voor 10 meter repeater PI6TEN
• De vier Hamnet toegangspunten en voorziene link-verbindingen

Op dit moment is niet inzichtelijk welk kostenplaatje deze omvangrijke operatie met zich mee zal brengen, maar dat deze kosten aanzienlijk zullen zijn staat op voorhand vast. De scenario’s om één en ander te realiseren worden op korte termijn in kaart gebracht en mogelijk wordt een beroep gedaan op de amateurgemeenschap, danwel in middelen, danwel in financiële steun.

Het wegvallen van de faciliteiten in de reportagecabine in de Gerbrandytoren heeft nogal vérstrekkende gevolgen voor de amateurdienst. In de komende maanden zal héél veel werk verzet moeten worden om tenminste een gedeelte van de faciliteiten opnieuw aan te kunnen bieden. Tegelijk zien wij in een nieuwe opstelplaats ook mooie technische uitdagingen en zien wij de toekomst vol vertrouwen tegemoet.

Namens het hele team van PI6ATV, PI3UTR, PI1UTR, PI2NOS, PI6TEN en Hamnet,
Vriendelijke groet,00001543